Video

Från Poesimässan 2015, Stadsbiblioteket. Kontrabasisten Tuomo Haapala och Susanne Halvardsson.


Tre dikter, Ut under det dystraste berget


(Bokningar genom Författarcentrum eller mejla/Kontakt.)

.sus-

.

.nne halvardsson-.susanne halvardsson-